TIMEX S.A.
| KONTAKT
 
TIMEX SA jest jedną z największych firm prowadzących przedstawicielską działalność
na rzecz firm zagranicznych w Polsce. Spółka uczestniczyła w wielu dużych przedsięwzięciach gospodarczych.

Od ponad sześćdziesięciu lat doradzamy naszym Klientom, wiodącym firmom zagranicznym. Nasi Klienci darzą nas zaufaniem ze względu na skuteczność i poczucie bezpieczeństwa związane z indywidualnym podejściem do powierzonych projektów oraz podejmowaniem właściwych decyzji. Ponadto Spółka uczestniczy, jako akcjonariusz, bądź udziałowiec
w innych podmiotach gospodarczych w kraju i za granicą.

Więcej o działalności TIMEX SA w dziale Nasi Partnerzy.
 
Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Timex SA 2008
itevolution.pl
Spółka zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000149974, NIP 526-02-13-681, REGON 011049911. Kapitał zakładowy spółki wynosi: 500 000 PLN, kapitał zakładowy opłacony w całości.